Overslaan en naar de inhoud gaan
TVL startersregeling

TVL-startersregeling

De TVL-startersregeling is bedoeld voor starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen financieel zijn geraakt. Volgens het kabinet zijn ondernemers die tijdens de coronacrisis gestart zijn meer bewust van economische risico’s. Maar ook deze ondernemers zorgen dat Nederland sterk uit de crisis komt. Daarom komt er voor hen regeling. Op dit moment wordt de regeling verder uitgewerkt.

Inhoud regeling

TVL helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen hier buiten.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van TVL voor starters op een rij:

 • Je hebt je bedrijf na 30 juni 2020 en voor 1 oktober 2021 ingeschreven bij KVK.
 • Je bedrijf heeft minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres.
 • Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen. Zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
 • De subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies, het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort en een subsidiepercentage.
 • De TVL voor startende ondernemers wordt tegelijk voor twee kwartalen geopend: het vierde kwartaal (Q4) van 2021 en het eerste kwartaal (Q1) van 2022.
 • Je bedrijf moet minimaal € 1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met de omzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het omzetverlies in Q4 2021 was 20% of hoger, in vergelijking met Q3 2021.
 • Het omzetverlies in Q1 2022 was 30% of hoger, in vergelijking met Q3 2021.
 • Ondernemers die zich na 30 juni 2021 en voor 1 oktober 2021 hebben ingeschreven bij KVK, kunnen de TVL voor starters alleen voor Q1 2022 aanvragen. Voor deze groep ondernemers worden de eerste drie maanden ná inschrijving als referentiekwartaal aangehouden.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 100.000.

Aanvragen

De TVL-startersregeling vraag je aan bij RVO zodra de regeling geopend is. Het is op dit moment niet bekend wanneer de regeling open gaat.

Vaststelling TVL

Na afloop van de subsidieperiode voor TVL ontvang je van het RVO een verzoek tot vaststelling.

Over de periode 1 april tot en met 30 juni 2021 (TVL Q2 2021) moet je vóór 8 maart 2022 (23:59 uur) je werkelijke omzet (vaststelling) doorgeven. Bij voorkeur met je btw-aangiftes van het 2e kwartaal 2021. Op basis van je vooraf ingeschatte omzetverlies ten opzichte van je werkelijke omzetverlies krijg je een eindafrekening. Als blijkt dat je omzetverlies lager was dan je inschatting, dan ontvang je minder dan 20% of moet je bijbetalen. In dit artikel lees je meer over terugbetalen van TVL. Is je omzetverlies hoger, dan ontvang je meer subsidie.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van RVO over het terugbetalen van TVL? Je kunt hiertegen bezwaar maken. Indien je bezwaar wordt afgewezen dan kun je beroep aantekenen. In bezwaar of beroep gaan lijkt een lastig traject, maar het kan succes hebben. In dit artikel lees je hoe het werkt.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.