Overslaan en naar de inhoud gaan
verblijfsregeling

Nieuwe verblijfs­regeling voor buiten­lands personeel startups

Goed nieuws voor startups. Dankzij een nieuwe regeling kunnen jonge innovatieve bedrijven eerder een verblijfsvergunning aanvragen voor buitenlands personeel. De inkomenseis wordt verlaagd en kennismigranten krijgen aandelen in het bedrijf.

Door de nieuwe regeling krijgen startups meer kans om (door) te groeien en komen ze sneller uit het startblok. Lees aan welke voorwaarden je moet voldoen om de regeling te gebruiken.

Volgens belangenorganisatie voor Nederlandse startups Techleap.nl, zijn startups de snelst groeiende banenmotor van onze economie. Door schaarste op de arbeidsmarkt kunnen Nederlanders niet alle vacatures vervullen. In dat geval biedt de kennismigrantenregeling een goede oplossing, maar veel startups kunnen hier vaak niet van profiteren. Deze jonge innovatieve bedrijven zitten in de opstartfase van het bedrijf en kunnen het kennismigrantensalaris dat de regeling vereist niet betalen.
Dankzij de lobby van branchevereniging Dutch Startup Association (DSA) komt er nu een versoepelde regeling waarmee startups eerder een verblijfsvergunning voor internationaal talent kunnen aanvragen.

De ingangsdatum van deze nieuwe verblijfsregeling is nog niet definitief, maar is naar verwachting 1 april 2021. Vanaf dan kun je bij RVO.nl terecht voor je aanvraag.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hanteert de volgende voorwaarden:

1. Basissalaris plus aandelen

Het basissalaris voor een kennismigrant moet minimaal 2.364 euro bruto per maand (exclusief vakantiegeld) zijn. Daarnaast krijgen startupmedewerkers een aandeel in het bedrijf via medewerkersparticipatie (bijvoorbeeld aandelenopties, certificaten van aandelen of stemrechtloze aandelen).

2. Draagkracht

Bedrijven moeten bewijzen dat ze geen kennismigrantensalaris (4.500 euro per maand of 3.299 euro voor werknemers onder de 30 jaar) kunnen betalen om in aanmerking te komen voor de versoepelde regeling. Om dit te beoordelen kijkt RVO naar de hoogte van de huidige salarissen en of het bedrijf investeringen heeft opgehaald die hogere salarissen mogelijk maken.

3. Aantal personeelsleden

De startup mag maximaal uit 15 personeelsleden bestaan. Bedrijven met meer medewerkers kunnen namelijk vaak op eigen kracht opschalen. Daarnaast mogen ze maximaal 5 internationale medewerkers aannemen.

4. Duur regeling

De startup mag maximaal 3 jaar gebruikmaken van de regeling. Uitzonderingen gelden voor startups in bepaalde sectoren zoals de biomedische sector, die een langere aanlooptijd hebben. Na 3 jaar mogen deze bedrijven nogmaals de regeling aanvragen en worden ze opnieuw getoetst.