Overslaan en naar de inhoud gaan
digitaal welkom

Mooi startpunt gemeentelijke ondernemers dienstverlening

Zoetermeer zet digitaal welkom nieuwe ondernemers en -in samenwerking met de netwerkorganisaties- initiëren van een jaarlijks welkomst-netwerkevenement voor nieuwe bedrijven in Zoetermeer op de agenda.

De gemeente heeft in het laatste kwartaal van 2020 een Ondernemerspeiling uitgevoerd onder het Zoetermeerse bedrijfsleven. In de ondernemerspeiling 2020 is via een steekproef uit het bestand aan Zoetermeerse bedrijven gevraagd hun mening te geven over de dienstverlening van en het vestigingsklimaat bij de gemeente Zoetermeer.

In totaal zijn er ruim 4300 ondernemers en vertegenwoordigers van Zoetermeerse bedrijfsvestigingen gevraagd mee te werken aan deze peiling. In totaal hebben 458 bedrijven de enquête volledig ingevuld en hun ervaringen, meningen en rapportcijfers met ons gedeeld. Dit is een respons van 10%. Zowel op het gebied van beleid, als ook voor organisatorische doeleinden levert de ondernemerspeiling waardevolle informatie op.

De gemiddelde score van 6,5 voor de gemeentelijke ondernemersdienstverlening is een mooi startpunt. Uiteraard is het streven dit cijfer bij de volgende peiling verbeterd te hebben.

Voor de korte termijn zijn de eerste actiepunten vanuit economie:

  • Aanbieden van een digitaal welkomst-/ introductiepakket voor (nieuwe) ondernemers in Zoetermeer.
  • In samenwerking met de netwerkorganisaties initiëren van een jaarlijks welkomst-netwerkevenement voor nieuwe bedrijven in Zoetermeer.

De volledige rapportage Ondernemerspeiling 2020 is hieronder terug te lezen.