Overslaan en naar de inhoud gaan

Prinsjesdag 2023: Investeren in ondernemerschap, innovatie en economische veiligheid

Onze highlights uit Prinsjesdag 2023: Incidentele- en structurele verhoging budget WSBO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), extra budget van € 100 mln voor het European Tech Champions Initiative (ETCI) en verlenging Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers met 5 jaar – tot en met 2028.

Naast een koopkrachtpakket, investeert het kabinet gericht in ondernemerschap, innovatie en economische veiligheid. Zo is het budget van de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) incidenteel en structureel verhoogd. Met deze regeling kunnen ondernemers onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten.

Daarnaast kondigt de minister van Economische Zaken en Klimaat op Prinsjesdag aan dat er € 100 miljoen beschikbaar komt voor het versterken van de economische veiligheid van Nederland. Het gaat om budget dat kan worden ingezet om sensitieve technologieën, innovaties en daaraan gekoppelde ondernemingen en vitale aanbieders in Nederland te houden. Bijvoorbeeld als reguliere wetgeving of financiële middelen ontoereikend zijn, om te voorkomen dat ongewenste partijen zeggenschap of invloed verwerven.

Ook is er voor Nederlandse startups die de potentie hebben om te kunnen doorgroeien naar scale-up extra budget beschikbaar. EZK draagt € 100 miljoen bij aan het zogenoemde het European Tech Champions Initiative (ETCI). Met deze financiering kunnen innovatieve Nederlandse bedrijven het tekort aan scale-ups inlopen. Het kabinet blijft via het Nationaal Groeifonds (€ 20 miljard) met publieke investeringen de vernieuwing en duurzame groei van onze economie bevorderen via de bestaande projecten en met een vierde toekenningsronde in 2024.

...

Om ondernemers te blijven stimuleren om in verduurzaming te investeren, wordt de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers met 5 jaar – tot en met 2028 – verlengd. De EIA maakt het aantrekkelijker voor ondernemers om in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen te investeren. Het aftrekpercentage wordt 40% vanaf 1 januari 2024.