Overslaan en naar de inhoud gaan
circulaire keten projecten

Circulaire Ketenprojecten

Wilt u samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwikkelen? Of wilt u uw processen circulair inrichten? De nieuwe regeling Circulaire Ketenprojecten ondersteunt samenwerkende mkb’ers daarbij.

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidie?

  • Uw samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. De bedrijven zijn niet aan elkaar verbonden en vervullen tenminste drie verschillende rollen in de keten.
  • Grote bedrijven mogen deelnemen maar kunnen geen subsidie aanvragen
  • Eén mkb’er is penvoerder en dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
  • De deelnemende mkb’ers in het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in met minimaal één jaar ervaring in het begeleiden van ondernemingen op het gebied van circulaire economie.
  • Het samenwerkingsproject is gericht op proces- en organisatieinnovatie of gericht op experimentele ontwikkeling.
  • Primaire landbouwbedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling.
  • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten.
  • Uit de aanvraag moet de toepasbaarheid van het circulaire product, dienst, proces of businessmodel aangetoond zijn.
  • De looptijd van het samenwerkingsproject is maximaal twee jaar waarna een kort verslag over de uitvoering en de resultaten ingediend moet worden.

Aanvragen Circulaire Ketenprojecten 2021

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. In verband met de populariteit in 2020 is er dit jaar voor gekozen het budget aanzienlijk omhoog te gooien. Voor 2021 is er daarom een budget van € 4,5 miljoen vrijgemaakt. Ofwel, een grote verhoging ten opzichte van vorig jaar! Toen was het budget namelijk € 860.000,-.

Aanvragen worden behandeld op basis van ‘first come, first served’. Begin daarom op tijd met het opstellen en indienen van uw subsidieaanvraag. Het indienen van een aanvraag kan vanaf 1 april tot en met 30 september 2021.

Voor meer informatie: zie bronvermelding.