Overslaan en naar de inhoud gaan
protect against cybercrime

Gezocht: oplossingen die ondernemers activeren om hun cyberweerbaarheid te versterken

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vormt het fundament van de economie in de gemeente Den Haag. Met de toenemende digitalisering van bedrijfsgegevens en -processen worden ondernemers steeds kwetsbaarder voor cyberrisico's. Gebrek aan bewustzijn, beperkte middelen en technische kennis bemoeilijkt hun vermogen om zich doeltreffend te beschermen tegen deze bedreigingen. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van een cyberaanval catastrofaal zijn, niet alleen voor het mkb zelf, maar ook voor de bredere keten. Daarom zijn we in deze challenge op zoek naar innovatieve oplossingen die de cyberweerbaarheid van het mkb in de gemeente Den Haag versterken.

Cyberweerbaarheid verwijst naar het vermogen van bedrijven om zich te beschermen tegen, aan te passen aan, en te herstellen van cyberaanvallen. Voor het mkb in Den Haag brengt cyberaanvallen zoals phishing, ransomware en gegevensdiefstal aanzienlijke financiële en operationele risico's met zich mee. Als ondernemers te maken krijgen met cyberaanvallen kan dit leiden tot financiële schade, reputatieschade en andere vormen van schade. Dit kan ervoor zorgen dat het voortbestaan van een bedrijf in gevaar komt; 60% van de ondernemers gaat failliet na een cyberaanval.

In de gemeente Den Haag zijn er ongeveer 450 mkb bedrijven, waarvan veel bedrijven actief zijn binnen de kritieke infrastructuur. Cybercriminaliteit is niet alleen gevaarlijk voor deze mkb-bedrijven zelf, maar ook voor grotere multinationals en (semi-)overheden. Hoewel deze grotere spelers doorgaans beter beveiligd zijn, vormt de onderlinge verbondenheid van bedrijven in de digitale wereld een uitdaging (ketenveiligheid). Voor cybercriminelen is het mogelijk om via kwetsbare mkb-schakels toegang te krijgen tot grotere doelwitten. Het is niet voor niets dat de Europese Unie nieuwe regelgeving heeft afgekondigd die bedrijven verplicht om de cyberveiligheid van bedrijven te verbeteren

Cyberrisico’s zijn een van de vele uitdagingen waar ondernemers vandaag de dag mee te maken hebben. Het probleem is dat bij veel mkb’ers geen of weinig bewustzijn is met betrekking tot cyberveilig ondernemen. Zij denken dat ze geen target zijn, maar de kans om slachtoffer te worden van cyberaanvallen is significant. Daarnaast weten ondernemers vaak niet hoe zij moeten reageren als zij te maken krijgen met een cyberaanval. Het handelingsperspectief ontbreekt vaak, waardoor ze geen of weinig actie ondernemen. 

Heb jij een oplossing om de cyberweerbaarheid van het mkb in Den Haag te versterken? Zodat we ondernemers bewust kunnen maken van de risico's en een handelingsperspectief kunnen geven? Dan ontvangen we graag jouw pitch! 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar oplossingen om mkb’ers beter te informeren over cyberrisico’s en die hen stimuleren om hun weerbaarheid tegen cyberaanvallen te versterken. Met de huidige middelen van de gemeente wordt slechts een beperkte groep mkb’ers bereikt. Daarom zijn we op zoek naar aanvullingen op onze dienstverlening, met een focus op praktische tools en diensten, die bewustwording en handelingsperspectief centraal stellen.

Bij het verbeteren van de cyberweerbaarheid willen we bereiken dat het mkb een aantal maatregelen neemt, waaronder in ieder geval: 

 • Inventariseren kwetsbaarheden:  identificeren wat je in huis hebt en wat de kwetsbaarheden zijn binnen het bedrijf inclusief de technische afhankelijkheid van leveranciers.
 • Wachtwoordbeheer:  implementeren van sterke wachtwoordpraktijken, zoals het stimuleren van het gebruik van complexe wachtwoorden, tweefactorauthenticatie (2FA) en regelmatig wachtwoordvernieuwing.
 • Software-updates en patches: zorgen dat de software en systemen van het mkb up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingspatches en updates om bekende kwetsbaarheden te dichten.
 • Back-upoplossingen: opzetten van regelmatige en veilige back-ups van bedrijfsgegevens om verlies van gegevens te minimaliseren bij een aanval.
 • Beperk de toegang: Om de kans op ongelukken en misbruik zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat iedereen binnen en buiten de onderneming alleen toegang heeft tot de systemen die passen bij de werkzaamheden en de periode waarvoor toegang nodig is. Uitgebreide toegangsrechten moeten alleen worden gegeven voor wie dit nodig is.

Een deel van de mkb’ers zal er nog een schepje bovenop moeten doen om een beveiligingsniveau te hebben dat past bij de bedrijfsbelangen en -risico’s. Met deze maatregelen creëren we een goede basis, waar we in een later stadium eventueel verdieping en/of verbreding kunnen aanbrengen.

Deze challenge is gericht op de Den Haag omdat de gemeente het belangrijk vindt dat ondernemers in de stad zo veilig mogelijk kunnen werken. Na de uitvoering van de pilot moet de oplossing zelfstandig kunnen functioneren en ook andere betalende afnemers kunnen aantrekken. Toekomstige afnemers van de oplossing kunnen andere gemeenten, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemersverenigingen of businessclubs zijn. 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet geïnteresseerd in: 

 • Oplossingen die zich richten op (semi)overheid of grote bedrijven.
 • Oplossingen die alleen geschikt zijn voor 1-op-1 situaties (tenzij toepasbaar voor grotere groepen).
 • Oplossingen waarbij privacygevoelige gegevens nodig zijn.
 • Adviesrapporten, beleidsdocumenten, communicatieplannen/-strategieën of vergelijkbare plannen.

Beoordelingscriteria

 • Interactief: We zoeken een oplossing die niet (alleen) bestaat uit het zenden van informatie, maar ook op een of andere manier interactief is 
 • Schaalbaar: We zoeken naar innovatieve producten of diensten die schaalbaar zijn en toegankelijk voor een diverse groep mkb'ers. 
 • Laagdrempelig: Het moet laagdrempelig zijn, zodat ook bedrijven met beperkte technische expertise kunnen profiteren. 

Over ons

Als onderdeel van de gemeente Den Haag, afdeling Economie, zijn wij team Digitale Veiligheid. Vanuit digitale veiligheid richten wij ons op het stimuleren van het cyber security cluster in Den Haag, The Hague Security Delta. Dit is één van de grootste securityclusters in Europa.